Sortiment

Här finner ni vårt sortiment.

Virke

Virke är den gemensamma benämningen för olika trävaror, mer eller mindre bearbetade. Några exempel är konstruktionsvirke, limträ, reglar, emballagevirke, paneler och lister.

Byggmaterial

Byggmaterial är namnet för alla de olika material som används i byggnationer. Skivor, isolering, plåt, bruk, trä, fönster, dörrar, spikar och skruvar är några av materialen.

Träemballage

Träemballage för export tillverkas endast av värmebehandlat trä eller KD-virke som det oftast kallas. Värmebehandling är en erkänd metod för att behandla trä mot skadeinsekter. Virket hettas upp till 56 grader i träkärnan.

Träpellets

Träpellets är ett biobränsle som framställs genom att pressa restprodukter från skogsindustrin. Träpellets är helt naturligt och förnybart, dessutom klimatneutralt.

KONTAKT
Telefon 0155 - 921 13
info@bettnasag.se

© 2021 Bettna Såg. All Rights Reserved.